உங்கள் விளம்பரம் இலவசமாக  இடம்பெற வேண்டுமா ? அழைக்கவும்...

989 400 9818

         DOWNLOAD ANDROID APPS  

1 consulto telefonico di Cartomanzia con il Cartomante YORUBA

India
Published 4 months ago
ID #107
1 - 4 of 4
Check with seller
Transaction: Sell
1 consulto telefonico di Cartomanzia con il Cartomante YORUBA
India,
Published 4 months ago

Description

Con la lettura dei tarocchi si puo' dare una risposta agli aspetti della vita che ci affliggono: amore, lavoro, denaro, famiglia, eccetera. Un consulto serio ed approfondito di 30 minuti servirà per fare chiarezza sulle questioni a cui tu non riesci a dare una risposta. Esperienza ultraventennale in ambito esoterico. Cartomante Yoruba'. Chiama il numero di cellulare che visualizzi nella foto in allegato qui sopra. Servizio di Cartomanzia con offerta libera con ricarica telefonica TIM.
http://www.cartomante-yoruba.blogspot.com

Additional information

Mobile No: 0000000000000
Contact Person: Cartomante Yoruba'
Address: Roma
Services: Roma
Website: http://www.cartomante-yoruba.blogspot.com
Vote
Result 0 votes

Youtube video

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

 

Best Deal

  Cartomante Yoruba
  Unregistered user
  Allowed extensions: png,gif,jpg,jpeg.
  Maximum size: 2Mb.

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment...
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  Add new comment
  Check with seller
  Best Deal 000000000xxxx

  Seller's info

  Cartomante Yoruba
  Unregistered user

  Listing location

  India
  Monza