உங்கள் விளம்பரம் இலவசமாக  இடம்பெற வேண்டுமா ? அழைக்கவும்...

989 400 9818

         DOWNLOAD ANDROID APPS  

Apple iPhone XS ,iPhone XS Max ,iPhone X ,Samsung Note 9

India
Published 2 months ago
ID #109
1 photo
400.00 Dollar US$
Apple iPhone XS ,iPhone XS Max ,iPhone X ,Samsung Note 9
India,
Published 2 months ago

Description

Apple iPhone XS ,iPhone XS Max ,iPhone X ,Samsung Note 9

We are mobile phones seller located in the United Kingdom. All the products we sell are compatible with all networks, new, with warranty, delivery within 48 hours.

Contact us by EMAIL: cityelectronicsltd@hotmail.com
EMAIL: cityelectronicsltd@hotmail.com
Write us: cityelectronicsltd@hotmail.com

Apple iPhone 8 64GB
Apple iPhone 8 256GB

Apple iPhone 8 Plus 64GB
Apple iPhone 8 Plus 256GB

Apple iPhone X 64GB
Apple iPhone X 256GB

Apple iPhone XS 64GB
Apple iPhone XS 256GB
Apple iPhone XS 512GB

Apple iPhone XS Max 64GB
Apple iPhone XS Max 256GB
Apple iPhone XS Max 512GB

Samsung galaxy Note 9 128GB
Samsung galaxy Note 9 512GB

Samsung Galaxy S9 64GB
Samsung Galaxy S9 128GB
Samsung Galaxy S9 256GB

Samsung Galaxy S9+ 64GB
Samsung Galaxy S9+ 128GB
Samsung Galaxy S9+ 256GB

Contact us by EMAIL: cityelectronicsltd@hotmail.com
EMAIL: cityelectronicsltd@hotmail.com
Write us: cityelectronicsltd@hotmail.com

Additional information

Vote
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

 

Best Deal

  cityelect
  Unregistered user
  Allowed extensions: png,gif,jpg,jpeg.
  Maximum size: 2Mb.

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment...
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  Add new comment
  400.00 Dollar US$
  Best Deal No phone nuxxxx

  Seller's info

  cityelect
  Unregistered user

  Listing location

  India